Circular Cities

Circular Cities Program to program realizowany wspólnie przez Polish Circular Hotspot oraz Metabolic przy współfinansowaniu Fundacji MAVA. W projekcie uczestniczą cztery polskie miasta - Warszawa, Kraków, Gdańsk i Lublin.

W ramach projektu Circular Cities zapraszamy polskie miasta do przyłączenia się do krajowego programu miast cyrkularnych, rozpoczynając od opracowania praktycznych strategii zero-waste. Celem tego programu jest pomoc w przygotowaniu analizy aktualnego przepływu odpadów w mieście i zbudowaniu strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej. Dzięki programowi miasta zbudują zrównoważone strategie, które zmienią politykę odpadową - ograniczając ilość odpadów, ale także wykorzystują upcykling i ponowne użycie surowców. Te wspólnie wypracowane strategie cyrkularne nie tylko wyeliminują negatywne oddziaływanie na środowisko, ale pozwolą także na osiągnięcie zysków finansowych i wygenerowanie nowych możliwości biznesowych i nowych perspektyw zawodowo-szkoleniowych. W całym procesie, uczestniczące miasta będą miały możliwość wymiany doświadczeń zarówno z krajowymi jak i międzynarodowymi partnerami – dzięki współpracy w ramach sieci polskich miast i miast skupionych w sieci Metabolic (obejmującej Europę i Amerykę Północną).


Dzięki wspólnym działaniom w ramach rocznego projektu Warszawa, Krkaów, Lublin i Gdańsk: 
● Zaprojektują i wdrożą strategie „zero-waste”; 
● Dowiedzą się więcej o tym, jak miasto może zmierzyć się z wyzwaniami gospodarki cyrkularnej; 
● Zbudują sieć polskich miast, służącą wymianie wiedzy i doświadczeń – w trakcie trwania programu planowane są cztery spotkania programowe.

Każde uczestniczące w programie miasto otrzyma: 
● Zindywidualizowaną, dostosowaną do lokalnych warunków strategię implementacji gospodarki cyrkularnej dla danego regionu; 
● Dogłębną analizę aktualnej gospodarki odpadowej w mieście; 
● Przedstawienie perspektywy miasta zero-waste z uwzględnieniem mierzalnych wskaźników wydajności;
● Długoterminową strategię zero-waste obejmującą różne obszary i sektory; 
● Plan działania gotowy do natychmiastowej implementacji, z przedstawieniem konkretnych modeli biznesowych oraz korzyści jakie wynikają z ich wdrożenia; 
● Obecność w sieci networkingowej miast cyrkularnych, z kraju i zagranicy.


Program rozpoczął się we wrześniu 2019 i będzie trwał przez ponad rok. Fundacja MAVA będzie współfinansować projekt.

 

Circular Cities Program