Ekonomia Zdrowia

Eksperci INNOWO zajmują się analizą kosztów całkowitych w systemie ochrony zdrowia, które to działania realizowane są w ścisłej współpracy z Narodowym Funduszen Zdrowia oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem badań jest analiza czasu i kosztów procesów wszystkich ścieżek pacjenta w systemie ochrony zdrowia.