Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych  w INNOWO?

Administratorem danych osobowych jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tynieckiej 38, 02-621 Warszawa, identyfikujący się numerami NIP 521 383 12 36 oraz REGON 380515304.

Inspektorem Ochrony Danych w jest Agnieszka Sznyk. Z Inspektorem można skontaktować się przez email: a.sznyk@innowo.org. Jeśli masz potrzebę, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy lub zaktualizowane – prosimy o kontakt z Inspektorem.

Jakie dane gromadzimy?

Staramy się maksymalnie ograniczyć zakres danych osobowych, które gromadzimy. Przykładowo dane te służą nam do bieżącego kontaktu z uczestnikami i uczestniczkami organizowanych przez nas spotkań i wydarzeń, gdy udostępnią nam je oni za pomocą wiadomości email lub formularza internetowego do kontaktu.

Do czego masz prawo w związku ze swoimi danymi?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do m.in. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie bez uszczerbku dla przetwarzania Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody; dostęp do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; zaktualizowania swoich danych; ograniczenia wykorzystywania danych czy prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).