top of page

Agnieszka Sznyk członkiem GR ds. KIS 3 zrównoważone (bio)produkty, (bio)procesy i środowisko

Z radością informujemy, że Agnieszka Sznyk została powołana na członka Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 3 Zrównoważone (bio)produkty, (bio)procesy i środowisko, działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.


Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji są ważnym gremium zaangażowanym w wyłanianie, definiowanie i aktualizowanie krajowych inteligentnych specjalizacji w Polsce w procesie przedsiębiorczego odkrywania. W pracach Grup Roboczych uczestniczą przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, posiadających ponadprzeciętną wiedzę i doświadczenie w działaniach proinnowacyjnych prowadzonych w poszczególnych obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji.


Liczymy na owocną współpracę i mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego, a w szczególności wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz większego dobrobytu całego społeczeństwa. Jesteśmy pewni, że wiedza i doświadczenie naszej Prezes wniosą cenne spojrzenie w obszarze GOZ i okażą się kluczowe dla kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości naszego kraju.


Komentarze


bottom of page