top of page

Agnieszka Sznyk, Przewodniczącą Kapituły w Kategorii Lider ESG w Konkursie Nordic Excellence Award

Nagroda Nordic Excellence Award

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać firmy do konkursu Nordic Excellence Award, zorganizowanego z okazji 20-lecia działalności Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC).


Agnieszka Sznyk, Przewodniczącą Kapituły w Kategorii Lider ESG

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach. Niezmiernie miło nam ogłosić, że Prezeska INNOWO, Agnieszka Sznyk, przewodzi kapitule w kategorii Lider ESG.  


O konkursie

Nordic Excellence Award to tytuł przyznawany firmom, które wyróżniają się ekonomicznymi sukcesami jako producenci lub usługodawcy. Konkurs nagradza innowacyjne rozwiązania, wzorcowe strategie ESG oraz wkład w rozwój lokalnego środowiska społecznego i biznesowego, przy zachowaniu wysokich standardów zrównoważonego rozwoju.


Jubileusz działalności Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC) zbiega się z dwudziestoleciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bez wątpienia te dwie minione dekady były wyjątkowym czasem dla polskiej gospodarki, a firmy skandynawskie miały w tym duży udział. Tegoroczna edycja konkursu jest, więc idealnym momentem na podsumowanie i docenienie podmiotów, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowy silnych więzi gospodarczych między krajami, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju polskiego rynku.


W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa spełniające warunek pochodzenia skandynawskiego. Serdecznie zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!
コメント


bottom of page