top of page

Poznaliśmy cyrkularność polskiej gospodarki!

Zaktualizowano: 4 lis 2022

Polska jest cyrkularna w 10,2%, oznacza to że „luka” w cyrkularności naszej gospodarki wynosi aż 89,8%.

Luka ta jest świadectwem wykorzystania surowców pierwotnych w Polsce. Ze wszystkich materiałów przepływających przez naszą gospodarkę – od rud metali i minerałów niemetalicznych po biomasę i paliwa kopalne – tylko jedna dziesiąta to surowce wtórne. Dla porównania cyrkularność światowej gospodarki to 8,6%, Szwecja to tylko 3,4 %, a Norwegia 2,4%. Jak dotąd najwyższym poziomem cyrkularności - 24,5% odznaczała się Holandia.


W Polsce zużywamy łącznie aż 13,8 ton materiałów na osobę rocznie. Liczba ta jest umiarkowana w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jednak ślad materiałowy Polski wciąż jest wyższy niż światowa średnia wynoszącą 11,9 ton na osobę rocznie, która i tak znacznie przekracza możliwości regeneracyjne naszej planety. Gdyby konsumpcja każdego mieszkańca globu była zbliżona do tej dla przeciętnego Polaka potrzebowalibyśmy nie jednej a trzech planet! Nie ma wątpliwości, że musimy ograniczyć naszą nadmierną konsumpcję.


Raport Circularity Gap Report proponuje scenariusze, które pozwalają na zmniejszeniu śladu materiałowego i węglowego odpowiednio aż o 40,4% i 49,1% i zwiększenie poziomu cyrkularności dwukrotnie do 19,9%. Proponowane scenariusze to:

1) Zamykaj obiegi w budownictwie,

2) Zadbaj o cyrkularne systemy żywności,

3) Przejdź na zrównoważony transport,

4) Postaw na cyrkularną produkcję,

5) Dłużej utrzymuj towary jak nowe i

6) Zasil Polskę czystą energią

Potencjalne dodatkowe korzyści to m.in. zwiększona odporność łańcucha dostaw na szoki, mniej zanieczyszczone miasta, czy lepsze zdrowie mieszkańców. Wprowadzając te działania i zmniejszając lukę cyrkularną, a więc również obniżając konsumpcję, Polska zrealizuje chlubne dążenie do łagodzenia presji na środowisko, ograniczania wyczerpywania się zasobów i polepszania stanu tkanki społecznej. Obecnie istnieje znaczące pole do poprawy zarówno w obszarze środowiska naturalnego, jak i obszarze społecznym.


Raport powstał w ramach projektu Circular Restart! prowadzonego przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo we współpracy z agencją strategiczną Natural State z Norwegii i holenderską organizacją non-profit Circle Economy. Projekt został sfinansowany w ramach programu EEA i Norway Grants.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu:

Circularity Gap Poland
.
Pobierz • 7.67MB

.

Commentaires


bottom of page