top of page

INNOWO w 2023: Zrównoważony rok pełen wyzwań i sukcesów

ROK 2023 był dla INNOWO bardzo udany, pracowity i pełen wyzwań. Obfitował w znaczące osiągnięcia i niezwykle wartościowe współprace. Zrealizowaliśmy wiele ważnych i wpływowych projektów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i opieki zdrowotnej.


Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za wsparcie tak znaczących i wartościowych projektów!


Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najważniejszych projektów realizowanych przez Instytut INNOWO w 2023 roku:


NYMPHE

Czteroletni projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont Europa.


Celem projektu jest eliminacja zanieczyszczeń obecnych w wodzie i glebie poprzez opracowanie nowych skutecznych strategii bioremediacji/rewitalizacji "inspirowanych naturą".


Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: https://www.nympheproject.eu/


CirCon4Climate

Circular Construction Practices for Climate.


CirCon4Climate to międzynarodowy projekt będący częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). Misją projektu jest wzmacnianie cyrkularnych praktyk w sektorze budownictwa w Czechach, Polsce i Słowenii, opierając się na doświadczeniach z Niemiec


Celem jest propagowanie koncepcji budownictwa cyrkularnego, która ma przyczynić się do powstania budynków bardziej neutralnych dla środowiska.


Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: https://buildingcircularity.eu/


Circular Week 2023

Międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych gospodarce o obiegu zamkniętym i zrównoważonemu rozwojowi.


Celem inicjatywy jest promowanie koncepcji GOZ, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i zachęcanie do współpracy., wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i zachęcanie do współpracy.


W ramach wydarzenia odbyło się ponad 40 różnych wydarzeń, które zgromadziły około

100 ekspertów z całej Europy i ponad 1500 uczestników.


Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z European Circular Stakeholders Platform i 10 ambasadami (z Austrii, Kanady, Francji, Finlandii, Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii).


Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: https://www.circularweek.com/


Wizyty studyjne w Niderlandach

  • Sustainable Health

Wizyta studyjna dla polskich menedżerów z sektora ochrony zdrowia zorganizowana we współpracy z firmami Philips i Dehora.


Tematyka wyjazdu skupiała się wokół zrównoważonego rozwoju, koncepcji zielonych szpitali i opiece zdrowotnej opartej na wartościach.


Podczas intensywnego programu uczestnicy wzięli udział w inspirujących spotkaniach, warsztatach i wymianie doświadczeń.

  • Circular Textiles Days w Niderlandach

Wizyta studyjna zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny Ambasady NL w Polsce oraz INNOWO dla polskich interesariuszy, w tym dziennikarzy, przedsiębiorców i start-upów.


Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia MUD Jeans, New Order of Fashion Lab i United Repair Center.


Alberta Energy Mission to Poland

Polsko-ukraińska misja energetyczna dla kanadyjskich firm z sektora energetycznego.


Ambasada Kanady w Polsce, we współpracy z rządem Alberty i INNOWO, zorganizowała spotkania B2B. Ich celem było ułatwienie nawiązania międzynarodowej współpracy między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami a firmami z Kanady.


Raporty INNOWO

  • Puro Hotels ESG Report

Instytut INNOWO przygotował raport dla Puro Hotels w zakresie działań środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG). W raporcie znalazła się kompleksowa dokumentacja, przedstawiająca działania w zakresie zrównoważonego prowadzenia biznesu.


Raport dostępny pod poniższym linkiem: https://purohotel.pl/media/cpvldf0l/puro_esg_report_2022.pdf


  • „Wpływ sytuacji ekonomicznej oraz polityki kształtowania cen leków refundowanych“

Raport opracowany we współpracy z PZPPF (Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego). W raporcie znalazły się dane ekonomiczne na temat cen leków refundowanych i kosztów wytwarzania medykamentów oraz omówione zostały konsekwencje obecnej polityki kształtowania cen leków refundowanych.  • „Rola oznakowania w zamykaniu obiegów gospodarczych GS1“

Współautorami opracowania są eksperci z GS1 Polska.


Raport jest kompendium sposobów na efektywne wykorzystanie nowych technologii identyfikacji na rzecz GOZ. Autorzy opracowania podkreślają znaczenie informacji, oznakowania i standaryzacji w realizacji zrównoważonych celów.


Raport dostępny pod poniższym linkiem:


  • „Czas na Cyfrową Gospodarkę“

Raport przygotowany przez Fundacja Digital Poland odpowiada, jak cyfrowa przemiana może przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości.


Instytut INNOWO stworzył rekomendacje w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).Warsztaty dla MŚP

“Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego – warsztaty dla przedsiębiorców”.

We współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Instytut INNOWO przeprowadził warsztaty dla przedsiębiorców, wspierające transformację polskich przedsiębiorstw w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).


W spotkaniach udział wzięło około 150 przedsiębiorców.


Health Management

Kwartalnik dedykowany ochronie zdrowia w Polsce.


Czasopismo wydawane przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO we współpracy z Instytutem w Ochronie Zdrowia przy SGH i Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej, pod redakcją naukową prof. dr hab. n. ekon. Eweliny Nojszewskiej SGH i dr hab. Beaty Jagielskiej PKMP.  Kwartalnik powstaje przy wsparciu firmy ROCHE.


Honorowy patronat nad tym periodykiem objęły czołowe polskie uczelnie medyczne: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Gdański Uniwersytet Medyczny.


W każdym numerze poruszane są aktualne, najistotniejsze kwestie z obszaru organizacji ochrony zdrowia w Polsce, komentowane  i wyjaśniane konsekwencje wprowadzanych zmian legislacyjnych i procesowych, doniesienia o przełomowych badaniach klinicznych.


Magazyn dostępny online pod linkiem: https://www.innowo.org/zdrowie


Polska szkoła biologii molekularnej

Warsztaty prowadzone w ramach „Polskiej szkoły biologii molekularnej” mają na celu przybliżenie lekarzom i diagnostom podstaw biologii molekularnej i genetyki, oraz zastosowania diagnostyki molekularnej w praktyce klinicznej. Medycyna, a w szczególności onkologia przyszłości to przede wszystkim medycyna precyzyjna, ukierunkowana na każdego chorego, a jej nieodłączną częścią będzie zaawansowana diagnostyka molekularna w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów.


We współpracy z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej, przeprowadziliśmy

7 warsztatów, w czasie których przeszkoliliśmy ponad 5000 specjalistów w zakresie innowacyjnych metod diagnostyki molekularnej.


Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: https://www.medycynapersonalizowana.com/

Comments


bottom of page