top of page

Kongres Wyzwań Zdrowotnych


Rozwiązania cyfrowe i innowacje technologiczne całkowicie zmieniły nasze życie w wielu obszarach – także w zdrowiu. Technologia przedefiniowała strukturę, wielkość i zakres rynku usług medycznych.


Wg najnowszych analiz, powinniśmy spodziewać się szybkiego wzrostu wartości rynku zdrowia cyfrowego, a więc dziedziny wiedzy i praktyki związanej z rozwojem i wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy zdrowia.


➡ W 2021 r. wartość tego rynku na świecie została wyceniona na ok. 270-350 mld USD

➡ Prognozy sugerują podwojenie tej wartości do roku 2025. Oznacza to średni wzrost wartości rynku na poziomie aż 24% (r/r )


Polska wyróżnia się na tle innych krajów rozwiniętych w jednym z obszarów rynku zdrowia cyfrowego: telemedycynie. Nasz kraj plasuje się obecnie na 3. miejscu wśród krajów OECD pod względem odsetka dorosłych korzystających ze zdalnych konsultacji medycznych (stan na 2021 r.). Telemedycyna jest bardziej popularna tylko w Hiszpanii i Słowenii.


O szansach i zagrożeniach związanych z aktualnym stanem rynku medycyny cyfrowej rozmawialiśmy podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, w prowadzonym przez naszą prezeskę dr Agnieszkę Sznyk panelu „Medycyna jutra – rozwiązania dla placówki medycznej, lekarza i pacjenta”, z udziałem świetnych specjalistów i specjalistek: Joanną Szyman, Jakubem Kraszewskim, Arkadiuszem Grądkowskim, prof. Zbigniewem Kalarusem i Thomasem Keaskinem.

Comments


bottom of page