top of page

Najnowszy raport INNOWO "Cyfrowe Wyroby Medyczne" już dostępny!

Dzisiaj odbyła się oficjalna inauguracja raportu INNOWO pt. "Cyfrowe Wyroby Medyczne", który powstał na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Podczas debaty zorganizowanego przez Izbę POLMED, eksperci Agnieszka Sznyk, Michał Kępowicz, Arkadiusz Grądkowski, Jolanta Sobierańska-Grenda oraz Karolina Maria Nowak rozmawiali o barierach i korzyściach w obszarze cyfrowych wyrobów medycznych.


Cyfrowe wyroby medyczne_03082023
.pdf
Pobierz PDF • 5.68MB

Raport, przygotowany przez Izbę Polmed i Instytut INNOWO pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, analizuje funkcjonowanie wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia i jego oddziaływanie społeczno-gospodarcze.


Obecnie istnieje około 2 mln różnego rodzaju wyrobów medycznych w skali globu. Co czwarty z nich to wyrób cyfrowy. W Polsce, zgodnie z raportem, rynek cyfrowych wyrobów medycznych osiągnął wartość 10 mld zł w 2020 roku, z tendencją wzrostową. Raport nie tylko analizuje bieżący stan cyfryzacji w sektorze zdrowia, ale także wskazuje bariery i rekomenduje działania mające na celu zwiększenie wykorzystania cyfrowych rozwiązań medycznych. Raport skupia się na opisaniu związku między technologiami cyfrowymi a praktycznymi efektami ich zastosowania w opiece zdrowotnej. Pomimo pewnych postępów, potencjał wielu cyfrowych rozwiązań medycznych pozostaje niewykorzystany.


Raport przedstawia szereg działań i rozwiązań mających na celu przezwyciężenie barier, m.in. edukacja na temat korzyści z cyfrowych rozwiązań zdrowotnych, szkolenia personelu medycznego w zakresie kompetencji cyfrowych oraz stworzenie klarownych ram prawnych dla cyfryzacji opieki zdrowotnej. Wnioski z raportu Izby Polmed są jednoznaczne: cyfrowe wyroby medyczne mają potężny potencjał transformacyjny dla polskiego sektora zdrowia. Jednakże, aby ten potencjał mógł być w pełni wykorzystany, konieczne jest podjęcie kompleksowych działań na rzecz usunięcia istniejących barier i promowania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w opiece zdrowotnej w Polsce.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem.
Kommentare


bottom of page