top of page

Prezentacja raportu, Banku Światowego dot. gospodarki cyrkularnej

Zakończyliśmy konferencję w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie zaprezentowano najnowszy raport: „Wybór polityk na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie” – przygotowany przez World Bank, AGH University i INNOWO


Arno Behrens oraz Andrea Liveranii z World Bank omówili szczegóły i wnioski z raportu. Zaś Prezes Instytutu INNOWO Agnieszka Sznyk, Przemysław Sobański (MRIT) oraz Piotr Wołejko (Federacja Przedsiębiorców Polskich) skomentowali wyniki raportu w kontekście wdrażania GOZ na rynku polskim.


Następnie wraz z gośćmi-ekspertami dyskutowaliśmy o największych wyzwaniach w transformacji cyrkularnej polskiej gospodarki, m.in. o:

– braku koordynacji międzysektorowej/między ministerialnej i przeciwdziałanie podejściu „silosowemu”,

- zbliżających się zmianach w legislacji - ROP i system kaucyjny dla opakowań,

- niewystarczającej edukacji GOZ na poziomie uniwersyteckim,

- zielonych zamówieniach publicznych i potrzebie zmiany kryteriów.


Przemysław Sobański (dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, MRiT) zaprosił ekspertów do dołączenia i aktywnej działalności w Grupie Roboczej ds. KIS GOZ (Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym).


Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz gościom za ważne głosy w dyskusji i aktywne uczestnictwo, oraz MRIT za gościnę.
コメント


bottom of page