top of page

Prezes INNOWO, wykładowcą studiów podyplomowych MBA ESG

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prezes Instytutu INNOWO, dr inż. Agnieszka Sznyk znalazła się w gronie wykładowców, unikatowego w skali kraju, programu studiów podyplomowych MBA w obszarze ESG, który stworzono w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami z uwzględnieniem kwestii związanych z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową.


Studia MBA ESG kierowane są przede wszystkim do kadry menadżerskiej, liderów oraz ekspertów, którzy chcą przewodzić transformacjom w swoich organizacjach oraz kształtować rozwój rynku w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu.


Dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD), już niedługo zacznie obowiązywać również w Polsce. Zgodnie z nią wszystkie przedsiębiorstwa, będą zobowiązane do przedstawiania sprawozdań z działalności ESG. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, wymaga więc stałego zwiększania wiedzy z tego zakresu. Właśnie dlatego, studia podyplomowe MBA ESG to konieczność dla każdego managera.


Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO jest partnerem tej ważnej inicjatywy, która przyczyni się do wprowadzania pozytywnych zmian w zakresie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwami.Kierunek rusza już od nowego roku akademickiego na Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Łazarski po dyplomie. Zapraszamy do rejestracji na studia MBA ESG.


Więcej informacji w linku: https://lnkd.in/dh6kFZmM

Comments


bottom of page