top of page

Przemysł tworzyw sztucznych do 2040 roku podwoi swoje zdolności produkcyjne

Czy wszyscy wiemy, że: "Zgodnie z szacunkami UNEP, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, przemysł tworzyw sztucznych do 2040 roku podwoi swoje zdolności produkcyjne. Równocześnie potroi się ilość odpadów z tworzyw sztucznych trafiających rocznie do oceanów."?

Tak zaczyna się artykuł, który mówi o rozwiązaniach dla problemu, którego jesteśmy już (prawie) wszyscy świadomi. Te inicjatywy to w ogromnej części też zmiany prawa i tworzenie nowych instrumentów wspierania zmiany naszej linearnej gospodarki.

Comments


bottom of page