top of page

Circular Week is an international series of events and initiatives dedicated to the circular economy and sustainable development, taking place across Europe.

The aim of Circular Week is to promote the concept of a closed-loop economy, support sustainable business models, and foster collaboration among stakeholders.

Visit the official website: https://www.circularweek.com/

Mazovia Circular Congress - International Mazovia Circular Congress is a part of Circular Week 2023. One of the biggest and most prestigious conference in Poland regarding circular economy topic.

.

Mazovia Circular Congress is one of the biggest international events about circular economy. Its goal is to promote the idea of a circular economy, support sustainable business models and establish cooperation between interested stakeholders.

The Congress is the focal point of Circular Week 2023 and will take place on 25th of October 2023. We will meet in the historical Cinema Iluzjon - Museum of Film Art with a special status of archival cinema, in Warsaw at Narbutta street 50a. The event will involve the participation of small and large firms, start-ups, investors, representatives of public administration, local governments, enterprises, managers dealing with sustainable development and CSR and the media.

MOPI1525.jpg

Zostań Partnerem
Circular Week 2023

1.    Chcesz zorganizować własne wydarzenie, warsztat lub webinar w ramach Circular Week?  -->  Zgłoś swoje wydarzenie (formularz)

2.    Prowadzisz cyrkularny startup i chcesz się zaprezentować w strefie networkingowej na Mazovia Circular Congress?  --> Zgłoś swoją firmę/projekt do targów wystawienniczych (formularz)

 

3.    Twoja firma chciałaby zostać oficjalnym Partnerem i sponsorem Circular Week?  --> Napisz na kontakt@innowo.org

O wydarzeniu

W trakcie tegorocznego Circular Week w całej Europie będą miały miejsce seminaria, spotkania networkingowe, warsztaty i webinaria poświęcone tematyce transformacji gospodarki cyrkularnej oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Każdy dzień Circular Week poświęcony będzie innemu obszarowi gospodarki cyrkularnej takim, jak: zrównoważone opakowania, żywność i biogospodarka, budownictwo i cyrkularne miasta, tekstylia i moda. Circular Week jest niepowtarzalną okazją do nawiązywania kontaktów biznesowych i networkingu zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych uczestników.

Kulminacyjnym momentem tygodnia jest Mazovia Circular Congress - jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencji poświęconych gospodarce obiegu zamkniętego. Kongres skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, polityków i samorządów oraz przedsiębiorców, ekspertów ds. CSR, menedżerów zrównoważonego rozwoju, administracji lokalnej, start-upów i mediów. W ostatniej edycji w roku 2022 konferencja zgromadziła 500 uczestników.

Głównym celem projektu jest edukacja na temat gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju oraz promocja cyrkularnych rozwiązań i biznesów. Chcemy pokazać, jakie korzyści zapewnia zamykanie obiegu oraz jaki wpływ na środowisko, bioróżnorodność i zmiany klimatyczne ma zrównoważona konsumpcja oraz produkcja. Circular Week promuje również skuteczne, innowacyjne i zielone rozwiązania oraz efektywne zmiany systemowe. Dąży także do podnoszenia świadomości społeczeństwa oraz zmiany zachowań konsumentów i decyzji biznesowych przedsiębiorstw.

Chęć udziału w projekcie zadeklarowały już następujące podmioty: European Circular Economy Stakeholder Platform, Holland Circular Hotspot, Circular Change (Słowenia), Nordic Circular Hotspot, ICLEI, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego RP, Ministerstwo Klimatu RP, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Ambasada Holandii, Ambasada Kanady, Ambasada Norwegii, Ambasada Wielkiej Brytanii, Ambasada Szwecji, Ambasada Niemiec.

Agenda

23.10.2023 (poniedziałek)
PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH, OPAKOWAŃ I CHEMICZNY

24.10.2023 (wtorek)
ŻYWNOŚĆ I BIOGOSPODARKA CYRKULARNA

25.10.2023 (środa)
MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS

26.10.2023 (czwartek)
BUDOWNICTWO I CYRKULARNE MIASTA

 

27.10.2023 (piątek)

TEKSTYLIA JAKO NOWY PLASTIK

Ostatnie edycje Circular Week

„Razem dla zrównoważonej przyszłości” – to hasło przewodnie jednego z największych europejskich wydarzeń promujących rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii cyrkularnej.

Ostatnia jubileuszowa edycja Circular Week odbyła się w październiku 2022 r. i zgromadziła ponad 3000 uczestników z całej Europy. Kongres zorganizował Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz ponad 30 instytucjami, firmami, start-upami oraz ambasadami.

„Przestańmy się tylko zastanawiać i zacznijmy działać, bo to my jesteśmy ludźmi, na których czekaliśmy” – namawiał do zmiany Guido Braam, ekspert gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas V edycji Circular Week odbyło się 50 paneli eksperckich, szkoleń, spotkań oraz webinarów, podczas których zaprezentowano rozwiązania dotyczące kluczowych wyzwań ekonomii cyrkularnej: rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zapobiegania marnotrawienia żywności, rozwoju biogospodarki, wyzwań stojących przed branżą modową czy przyszłości surowców wtórnych.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuję, jak idea gospodarki cyrkularnej się popularyzuje, a wydarzenia Circular Week tylko potwierdzają teorię, że koncepcja ta rozwija się na całym świecie, od Europy, przez Kanadę i Izrael. Cieszę się, że dzięki Circular Week Warszawa już po raz piąty staje się centrum debaty na temat zrównoważonych rozwiązań, których tak bardzo globalnie potrzebujemy – skomentowała dr Agnieszka Sznyk, Prezeska INNOWO, organizatorka wydarzenia.

Podsumowanie poprzednich edycji

bottom of page