top of page
Wiatraki

ABOUT US

Finding Inspiration in Every Turn

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO to organizacja pozarządowa, THINK to DO TANK działający w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji zmian systemowych w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. INNOWO współpracuje z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: naukowcy, administracja rządowa, decydenci, biznes i środowisko NGO w celu inicjowania wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczeństwa i stanu środowiska.

Łączymy multi-dyscyplinarną wiedzę ekspercką z doświadczeniem pracy z samorządem lokalnym, przedstawicielami rządu oraz środowiskiem międzynardowym, co pozwala na osiągnięcie szerszej perspektywy i prowadzenie skutecznych, skoordynowanych działań.

Integracja, kompetencja i współpraca

As part of its projects, INNOWO cooperates with selected stakeholder groups, at the same time inspiring a wide range of partners to build a network for the exchange of experiences across industry and sector divisions traditional in Central and Eastern Europe. We use innovative technologies, processes and trends to forge new and better paths to a sustainable future.

We support decision-makers in identifying effective legislative and policy instruments to engage business and consumers to achieve significant and lasting change towards sustainable production and consumption.

We advise businesses, showing the importance of cooperation and transparency of activities and market opportunities for the development of socially responsible entrepreneurship.

We help consumers understand the consequences of their choices and awaken in them a sense of responsibility for our Planet.

MISJA

The Foundation's mission is to conduct activities for the socio-economic development of Poland. We support activities to promote sustainable production and consumption among both business and consumers. We try to identify and implement systemic changes that will improve economic efficiency on both a macro and micro scale and improve the quality of life of society. 

ogród miejski

Rada Naukowa

Our Clients

bottom of page