top of page
_MG_7799.jpg

About us

The Institute of Innovation and Responsible Development, INNOWO, is a non-governmental organization and a THINK-DO TANK operating in the field of supporting innovation development and implementing systemic changes for sustainable socio-economic development. INNOWO collaborates with various stakeholders, such as scientists, government administration, decision-makers, businesses, and NGOs, to initiate joint actions to improve societal conditions and environmental status.

We combine multidisciplinary expertise with experience in working with local authorities, government representatives, and the international community, allowing us to achieve a broader perspective and lead effective, coordinated initiatives.

Integracja, kompetencja i współpraca

W ramach prowadzonych projektów INNOWO współpracuje z wybranymi grupami interesariuszy, jednocześnie inspirując szerokie grono partnerów w budowaniu sieci wymiany doświadczeń ponad tradycyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej branżowymi i sektorowymi podziałami. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, procesy i trendy, aby wytyczać nowe, lepsze drogi do zrównoważonej przyszłości.

Wspieramy decydentów w identyfikowaniu efektywnych instrumentów legislacyjno-politycznych w celu zaangażowania biznesu i konsumentów dla osiągniecia znaczącej i trwałej zmiany w kierunku zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Doradzamy biznesowi ukazując znaczenie współpracy i przejrzystości działań oraz szans rynkowych dla rozwoju społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

Pomagamy zrozumieć konsumentom konsekwencje ich wyborów i obudzić w nich poczucie odpowiedzialności za naszą Planetę.

MISJA

Misją Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Polski. Wspieramy działania na rzecz promocji zrównoważonej produkcji i konsumpcji zarówno wśród biznesu jak i konsumentów. Staramy się identyfikować i wdrażać zmiany systemowe, które poprawią efektywność ekonomiczną zarówno w skali makro jak i mikro oraz wpłyną na polepszenie jakości życia społeczeństwa. 

_1MG_7937-kopia.png

Rada Naukowa

rada naukowa
bottom of page