top of page

HEALTH MANAGEMENT

Kwartalnik dedykowany ochronie zdrowia w Polsce

4236978aaa.png

Magazyn dla managerów instytucji ochrony zdrowia

O magazynie

Czasopismo HEALTH MANAGEMENT to kwartalnik wydawany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO we współpracy z Instytutem w Ochronie Zdrowia przy SGH i Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej, pod redakcją naukową prof. dr hab. n. ekon. Eweliny Nojszewskiej SGH i dr hab. Beaty Jagielskiej PKMP.  Kwartalnik powstaje przy wsparciu firmy ROCHE.

Honorowy patronat nad tym periodykiem objęły czołowe polskie uczelnie medyczne: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

W każdym numerze poruszane są aktualne, najistotniejsze kwestie z obszaru organizacji ochrony zdrowia w Polsce, komentowane  i wyjaśniane konsekwencje wprowadzanych zmian legislacyjnych i procesowych, doniesienia o przełomowych badaniach klinicznych. Istotnym elementem jest także promocja koncepcji Value Based Healthcare czyli organizacji systemu ochrony zdrowia w oparciu o jakość i efekty kliniczno-ekonomiczne.

 

W ostatnich wydaniach poruszone zostały m.in. następujące tematy:

 • Efektywne finansowanie systemu ochrony zdrowia,  w tym pokazanie skutków wdrożenia definicji n-1 na system ochrony zdrowia

 • Nowelizacja projektu ustawy refundacyjnej

 • Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie

 • Polskie przełomowe badania w ochronie zdrowia

 • Postępowania wspólne/centralne

 • Rozliczenia szpitalne

 • Omówienie wyników  wdrożenia pilotażu sieci KSO

 • Przedstawienie efektów pilotażu osobnej wyceny w patomorfologii

Zachęcamy do zapoznania się z treścią naszego czasopisma:

Partnerzy projektu

 • Institute for Innovation and Responsible Development INNOWO

 • Instytut w Ochronie Zdrowia przy SGH

 • Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 • Firma ROCHE

bottom of page