top of page
_MG_7799.jpg

O NAS

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO to organizacja pozarządowa, THINK to DO TANK działający w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji zmian systemowych w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. INNOWO współpracuje z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: naukowcy, administracja rządowa, decydenci, biznes i środowisko NGO w celu inicjowania wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczeństwa i stanu środowiska.

Łączymy multi-dyscyplinarną wiedzę ekspercką z doświadczeniem pracy z samorządem lokalnym, przedstawicielami rządu oraz środowiskiem międzynardowym, co pozwala na osiągnięcie szerszej perspektywy i prowadzenie skutecznych, skoordynowanych działań.

Integracja, kompetencja i współpraca

W ramach prowadzonych projektów INNOWO współpracuje z wybranymi grupami interesariuszy, jednocześnie inspirując szerokie grono partnerów w budowaniu sieci wymiany doświadczeń ponad tradycyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej branżowymi i sektorowymi podziałami. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, procesy i trendy, aby wytyczać nowe, lepsze drogi do zrównoważonej przyszłości.

Wspieramy decydentów w identyfikowaniu efektywnych instrumentów legislacyjno-politycznych w celu zaangażowania biznesu i konsumentów dla osiągniecia znaczącej i trwałej zmiany w kierunku zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Doradzamy biznesowi ukazując znaczenie współpracy i przejrzystości działań oraz szans rynkowych dla rozwoju społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

Pomagamy zrozumieć konsumentom konsekwencje ich wyborów i obudzić w nich poczucie odpowiedzialności za naszą Planetę.

MISJA

Misją Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Polski. Wspieramy działania na rzecz promocji zrównoważonej produkcji i konsumpcji zarówno wśród biznesu jak i konsumentów. Staramy się identyfikować i wdrażać zmiany systemowe, które poprawią efektywność ekonomiczną zarówno w skali makro jak i mikro oraz wpłyną na polepszenie jakości życia społeczeństwa. 

_1MG_7937-kopia.png

Działania na rzecz równości płci

Promowanie równości płci i równych szans było dla Innowo ważnym tematem od samego początku, gwarantując równowagę płci zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i w ramach prowadzonych działań. Kwestie związane z płcią są kluczowe zarówno dla wizji Innowo, jak i dla realizacji jej misji.

Zapoznaj się z naszym planem działania na rzecz równości płci. Poniżej plan dostępny do pobrania.

Betonowa ściana

Rada Naukowa

rada naukowa
bottom of page