top of page

Projekty w obszarze zdrowia

NASZE DZIAŁANIA

4236978aaa.png

HEALTH
MANAGEMENT

Czasopismo pt HEALTH MANAGEMENT  to magazyn dla kadry zarządczej w systemie ochrony zdrowia, managerów instytucji medycznych, ekspertów systemowych, klinicystów.  Jest wydawany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO we współpracy z Instytutem w Ochronie Zdrowia przy SGH i Polska Koalicją Medycyny Personalizowanej pod redakcją naukową prof. dr hab.n. ekon. Eweliny Nojszewskiej SGH i dr hab. Beaty Jagielskiej PKMP

 

W każdym numerze poruszamy aktualne najistotniejsze kwestie z obszaru organizacji ochrony zdrowia w Polsce, komentujemy  i wyjaśniamy konsekwencje wprowadzanych zmian legislacyjnych 
i procesowych, doniesienia o przełomowych badaniach klinicznych.

Więcej informacji oraz numery dostępne do pobrania.

EKONOMIA ZDROWIA

Podstawową aktywnością Innowo w obszarze zdrowia jest wsparcie różnych interesariuszy w bardziej efektywnym rozdzielaniu ograniczonych zasobów przeznaczanych na zdrowie. W tym celu skupiamy się na badaniach ekonomicznych w obszarze zdrowia, a przede wszystkim innowacyjnych terapii, rozwiązań organizacyjnych i systemowych. Uważamy, że walka z nieefektywnościami w systemie ochrony zdrowia, a także identyfikacja podstawowych, najbardziej naglących potrzeb pacjentów to najszybsza droga do poprawy jakości zdrowia Polaków. W tym celu, wraz z naszymi ekspertami prowadzimy różnego rodzaju badania, analizujemy potrzeby, opracowujemy mapy drogowe w kierunku optymalizacji obecnego systemu a także organizujemy kongres mający zwiększać świadomość społeczną w tym temacie.

banner.jpg
Tablet_Pro_Mockup_15a_.png

KOSZTY POŚREDNIE W OCHRONIE ZDROWIA

Często nie uświadamiamy sobie ogólnych kosztów, które związane są z chorobami. System ochrony zdrowia w Polsce również widzi jedynie swoje koszty pieniężne. Takie podejście jest przyczyną nieefektywności, w kontekście alokacji ograniczonych zasobów oraz podejścia do profilaktyki zdrowotnej oraz terapii leczniczych. W celu przeciwdziałania tym niekorzystnym efektom eksperci Innowo zajmują się analizą kosztów całkowitych w systemie ochrony zdrowia, które to działania realizowane są w ścisłej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem badań jest analiza czasu i kosztów leczenia pacjenta w systemie ochrony zdrowia, ale również tych na pierwszy rzut oka nie dostrzeganych - poza tym systemem. Podstawą tego typu badań jest zawsze analiza epidemiologiczna, wraz z badaniem charakterystyki populacji chorych oraz najnowszych doniesień z publikacji naukowych.

VALUE BASED HEALTHCARE

Value Based Healthcare to ochrona zdrowia w oparciu o wartość, gdzie premiowane są wyniki i jakość oferowanych usług przez placówki medyczne. Jest to koncepcja w której płaci się za określony efekt terapeutyczny, a nie tyko za wykonane usługi. Pacjent ma też ma możliwość sprawdzenia, które placówki wykonują jakiego rodzaju zabiegi i które z tych jednostek oferują zabiegi najwyższej jakości.

W celu wprowadzenie tej koncepcji do systemu potrzebne jest w pierwszej kolejności wdrożenie odpowiedniego raportowania, rejestrów i  zbierania danych, które pozwolą na wyliczenie odpowiednich wskaźników. Dzięki temu będzie można optymalizować procesy oraz przyczynić się do zwiększenia efektywności kosztowej. Innowo, zajmując się analizą kosztów w ochronie zdrowia, aktywnie wspiera implementację Value Based Healthcare do systemu. Jesteśmy jednym z pierwszych interesariuszy powołania Koalicji "WARTOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA", której celem jest promocja koncepcji Value Based Healthcare, podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki i płacenia za efekt. Koalicja jest platformą dialogu i wymiany doświadczeń ze wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.  INNOWO wraz z Value Based Healthcare Center Europe są również odpowiedzialni za organizację polskiej edycji nagrody Dragon’s Grant & Endorsement. Konkurs skierowany jest  do  instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare. Laureatami pierwszej edycji zostali Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i Dolnośląskie Centrum Onkologii. Polski projekt Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zwyciężył również w międzynarodowym konkursie VBHC PRIZE Dragon's Grant & Endorsement. Natomiast Dolnośląskie Centrum Onkologii z projektem Sieci Szpitali Onkologicznych przeszło do ścisłego finału i w efekcie zdobyło drugie miejsce w kategorii VBHC Dragons Endorsement.

Bez tytułu322.jpg
6psbm_-kopia.png

Wartość w ochronie zdrowia i optymalizacja efektywności leczenia pacjentów to priorytety dzisiejszej medycyny. Medycyna personalizowana dostarcza ku temu odpowiednie narzędzia w postaci innowacyjnych, precyzyjnych metod leczenia i odpowiedniego planowania procesu terapii z wykorzystaniem nowoczesnych wyrobów medycznych. Jednak, aby  w pełni wykorzystać możliwości jakie nieście ze są medycyna personalizowana konieczne są pewne zmiany systemowe i optymalizacja procesów  diagnostyczno-terapeutycznych. Innowo wspiera te zmiany organizując spotkania, debaty i warsztaty, a także opracowując odpowiednie rekomendacje. Jednym z działań Innowo w tym obszarze jest Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce, organizowana wspólnie z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej. Warsztaty prowadzone w ramach szkoły mają na celu przybliżenie lekarzom onkologom podstaw biologii molekularnej i genetyki, a także wykorzystanie tej wiedzy w diagnostyce molekularnej i praktyce klinicznej. Onkologia przyszłości to przede wszystkim medycyna precyzyjna, personalizowana dla każdego pacjenta a jej nieodłączną część stanowić będzie zaawansowana diagnostyka molekularna w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów.

ONCOROUNDTABLE

Oncoroundtable jest cyklem debat ekspertów z dziedziny onkologii. Celem projektu, organizowanego wspólnie z naszymi partnerami, jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat skutecznych metod organizacji procesów i terapii w onkologii w różnych obszarach terapeutycznych. Podczas cyklu warsztatów i seminariów dyskutujemy nad tym, jak powinna być zaprojektowana i zarządzana optymalna ścieżka pacjenta w oparciu o najlepsze praktyki z różnych krajów europejskich. Ponadto skupiamy się na optymalizacji zastosowania diagnostyki genetycznej i molekularnej we wczesnym wykrywaniu nowotworów. W wydarzeniu uczestniczą najznakomitsi specjaliści z całej Europy.

ONCOROUNDTABLE 2022 - project description, useful materials and recordings

4236978aabb.png
bottom of page