top of page

Projekty cyrkularne

NASZE DZIAŁANIA

Polish Circular Hotspot (www.circularhotspot.pl) to publiczno-prywatna platforma skupiająca podmioty, być może na co dzień ze sobą konkurujące, ale które dzięki kooperacji i dostępowi do wspólnych zasobów mogą zwiększyć efektywność swoich aktywności wdrażając ideę gospodarki cyrkularnej. Misją Polish Circular Hotspot jest wspieranie biznesu, miast, rządów i społeczeństwa w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej poprzez praktyczne i skalowalne rozwiązania, które pomogą rozwiązać największe wyzwanie przed którym obecnie stoi ludzkości -  zapewnienie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, która będzie neutralna dla zasobów naszej planety. Polish Circular Hotspot nie jest jedyną taką platformą w Europie. Podobne inicjatywy od kilku lat odnoszą sukcesy m.in. w Holandii, Słowenii, Szkocji   Norwegii. Wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami tworzymy paneuropejską społeczność, która jest przekonana, że poprzez skuteczne działania możemy jednocześnie zahamować m.in. zamiany klimatyczne, nadmierne wykorzystanie zasobów, niszczenie środowiska naturalnego, oraz zapewnić wysoki rozwój społeczno-gospodarczy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty - biznes, organizacje pozarządowe, administrację, samorząd, naukowców!

http://circularhotspot.pl/pl/dolacz-do-nas

POLISH CIRCULAR HOTSPOT_logo_CMYK-01.png
Polish Circular Hotspot
circular weeek.jpg

Circular Week to międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które mają miejsce w całej Europie. Celem Circular Week jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych

i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami: biznesem, reprezentantami organizacji pozarządowych i międzynarodowych oraz przedstawicielami nauki.

Pierwszy Circular Week miał miejsce w 2018 roku, zaś kolejne edycje nieustannie cieszą się ogromnym powodzeniem. Co roku zapraszamy na liczne warsztaty, spotkania eksperckie, webinaria, wykłady oraz debaty. Uroczystym zakończeniem Circular Week jest międzynarodowa konferencja Mazovia Circular Congress. Wydarzenie to jest skierowane do przedstawicieli administracji publicznej, samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, menedżerów zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju i ESG,  start-upów oraz mediów.

Więcej o Circular Week 2023

Często powtarzana przez ekonomistów maksyma Petera Druckera stwierdza, że „jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można też tego poprawić”. Projektowi Circularity Gap Report przyświeca właśnie ten cel. Wraz z partnerami (Natural State oraz Circle Economy) prowadzimy badania mające na celu analizę poziomu cyrkularności polskiej gospodarki i wytyczamy konkretne kierunki działań, aby polska gospodarka stała się bardziej cyrkularna, zrównoważona i konkurencyjna.

Projekt “Circularity Gap Report Polska” (https://cgrpoland.pl/) to projekt, który na celu ma zbadanie obecnego stanu transformacji cyrkularnej, pomaga wyodrębnić kluczowe zagadnienia, a także wyzwania wraz z potencjalnymi obszarami współpracy pomiędzy gospodarką Polski i Norwegii. Współpraca ta ma na celu wykorzystanie doświadczeń, kraju który już dokonał analizy swojej cyrkularności. Mamy nadzieję, że projekt ten również zapoczątkuje długoterminowe, dwustronne relacje pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami handlowymi oraz rozwijającymi się małymi i średnimi przedsiębiorstwami z obydwu krajów.

Metodologia badania ma charakter otwarty i integracyjny, a w jej realizację zaangażowani są interesariuszy ze zróżnicowanych branży, którzy wnoszą do projektu swoją wiedzę i rekomendacje. Obliczenie stopnia cyrkularności polskiej gospodarki zapewnia punkt odniesienia dla dalszych działań, proces ten pomoże zidentyfikować istniejące przeszkody i najbardziej obiecujące ścieżki rozwoju. Co ważne, umożliwia również porównanie z istniejącymi globalnymi wskaźnikami cyrkularności.

Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Dwustronnego Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Bez tytułu.png
Circular Week
Circularity Gap Report
Bez tytułu4.png

WSPIERANIE CYRKULARNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH

Nie jest tajemnicą, że potencjał transformacji cyrkularnej poszczególnych branż gospodarki nie jest taki sam. Różnią się one pod względem predyspozycji do wdrożenia cyrkularnych modeli biznesowych, oddziaływania na środowisko naturalne i społeczeństwo, a także wkładu w palące problemy naszej planety. W związku z tym Innowo stara się wspierać wybrane branże w przejściu do modelu gospodarki cyrkularnej za pomocą szeregu inicjatyw. Wśród zidentyfikowanych branż o największym potencjale cyrkularnym z pewnością należy wyróżnić budownictwo, tworzywa sztuczne, branżę rolno-spożywczą i energetykę. Innowo angażuje się w projekty, które realnie zmieniają oblicze tych branż. Organizujemy webinaria, cykle debat, tworzymy raporty, prowadzimy działania zwiększające świadomość społeczną oraz wspieramy przedsiębiorstwa we wdrażaniu przedsięwzięć cyrkularnych.

Postępująca urbanizacja oraz zmiany klimatu stawiają przed nami nowe wyzwania w postaci niekorzystnych efektów środowiskowych, społecznych

i gospodarczych. W celu poprawy jakości życia społeczeństwa kluczowe jest wsparcie transformacji cyrkularnej miast, które zajmują około 3% powierzchni ziemi, zaś są odpowiedzialne za zużycie ok. 70% zasobów planety. W związku z tym Innowo jest zaangażowane w działania mające na celu zamykanie miejskich obiegów oraz wprowadzanie zrównoważonych strategii rozwoju

w aglomeracjach miejskich. Tworzymy strategie cyrkularne dla miast wraz z propozycją praktycznych wdrożeń. W tym celu, w pierwszej kolejności przygotowujemy analizy aktualnego przepływu materiałów w mieście oraz przeprowadzamy szereg analiz i konsultacji z lokalnymi społecznościami. Oprócz tego dokonujemy oceny interesariuszy i przeprowadzamy analizę przestrzenną, aby zidentyfikować praktyczne rozwiązania, które mogą wspierać transformację miast w kierunku gospodarki cyrkularnej. Proponujemy również przeprowadzenie podobnych analiz w ujęciu regionalnym, gdzie możliwe jest pełniejsze wykorzystanie możliwości synergii między interesariuszami oraz budowanie odpowiednich ekosystemów gospodarczych. Wierzymy, że tego typu działania nie tylko ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko działalności człowieka, ale pozwolą także na osiągnięcie zysków finansowych, wygenerowanie nowych możliwości biznesowych i nowych perspektyw dla rozwoju miast i regionów.

PROJEKT 2019 - 2020 : Circular Cities Program

Bez tytułu.jpg
Cyrkularność w branżach
Cyrkulrne miasta i regiony
Warsztaty dla firm - baner po korekcie.jpg

CYRKULARNE WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Jednym z podstawowych aspektów wsparcia transformacji cyrkularnej przez Innowo jest propagowanie rozwiązań cyrkularnych w przedsiębiorstwach. Niestety biznesy często utożsamiają tę koncepcję z ekologią a nie z szansą na rozwój firmy. Próbujemy zmienić to podejście m.in. poprzez prowadzenie warsztatów dla przedsiębiorstw, opracowywanie przewodników wspomagających wdrożenie koncepcji cyrkularnych, matchmaking biznesów  z Polski i innych krajów świata. Oprócz tego łączymy świat biznesu z praktykami przemysłu, gronem naukowców i ekspertów, a także z regulatorami. Mamy nadzieję, że wspólne dyskusje przyczynią się po pierwsze do znalezienia nowych szans na zrównoważony rozwój, a po drugie przyczynią się do uświadomienia biznesom korzyści z wdrożenia koncepcji cyrkularnych. Jednym z działań Innowo jest również analiza potencjału cyrkularności w Polsce na potrzeby przedsiębiorstw zagranicznych. Sądzimy, że w wyniku wdrożenia zrównoważonych rozwiązań z innych rynków oraz ich skalowania możliwa jest szybsza transformacja cyrkularna w naszym kraju.

DZIAŁALNOŚĆ
W RAMACH CIRCULAR ECONOMY STAKEHOLDER PLATFORM

Innowo znajduje się, w zaszczytnym gronie 24 organizacji należących do grupy koordynacyjnej platformy interesariuszy gospodarki cyrkularnej Unii Europejskiej przy Europejskim Komitecie Społeczno-Gospodarczym (Coordination Group of the Circular Economy Stakeholder Platform)!

W ramach grupy wspólnie skupiamy się na wdrażaniu gospodarki cyrkularnej oraz promowaniu jej rozwiązań dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a także zacieśnianiu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym z różnych krajów Unii Europejskiej i poza nią. W tym celu organizujemy webinaria, opracowujemy wspólne publikacje nt. cyrkularnego podejścia do różnych obszarów tematycznych i branż. Prowadzimy edukację w obszarze cyrkularności na poziomie europejskim i globalnym (np. w ramach Dubai Expo 2020).

Więcej o grupie koordynacyjnej możecie przeczytać tutaj.

governance2.png
Warsztaty dla przedsiębiorstw
Circular Economy Stakeholder Platform
48a.png

BADANIE
I WSPIERANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT CYRCULARNOŚCI

Jednym z działań Innowo jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki cyrkularnej.  W tym celu organizujemy bezpłatne warsztaty w formie otwartej, które mają na celu zwiększanie świadomości społecznej. Oprócz tego tworzymy rekomendacje dla konsumentów odnośnie zrównoważonej konsumpcji, prowadzimy webinaria i debaty otwarte.

Jednak wsparcie świadomości społecznej w obszarze cyrkularności nie jest możliwe bez poznania jego obecnego poziomu. Dlatego też angażujemy się w analizy rynku oraz ankiety, które wykazują wiedze społeczeństwa w tematach cyrkularnych. W ten sposób możemy zidentyfikować obszary, w których nasza działalność edukacyjna jest najbardziej potrzebna.

 

Projekt PLANETA NA NOWO - materiały dla nauczycieli i kadr zarządzających

Wsparcie świadmści społecznej

Nymphe is a four years project, funded under the Horizon Europe Program and dedicated to the bioremediation of polluted environments. The project targets to develop new effective „real situation-tailored” and „nature-inspired” bioremediation/revitalization strategies in different polluted environments using matrices taken from four contaminated European sites. Nymphe has the ambition of removing at least 90% of the main pollutants (e.g. plastics and pesticides in the agricultural soil, and chlorinated solvents/total petroleum hydrocarbon in groundwater and sediments of the industrial site) from each of the matrices of the four sites. After the process, the contaminated sites shall reach the highest environmental quality standards and their ecological status, with improved biodiversity, shall be closer to Natura 2000 specifications, with the intention to extend the Natura 2000 network.

Project website

LOGO 1.jpg
Projekt NYMPHE
CC4C - logotype - green&darkgreen.png

Circular Construction Practices for Climate Action

The mission of the project is to contribute to climate change mitigation and security of supply in the construction sector by strengthening circular construction in the Czech Republic, Poland, and Slovenia, using best practices from Germany. 

Visit the project website.

bottom of page