top of page
Park Miejski

Zielona Koalicja dla Zdrowia

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce. Jest to inicjatywa ogólnokrajowa realizowana w roku 2024 z planami przedłużenia na lata kolejne.

Zielona Koalicja_logo.png

Zielona Koalicja dla Zdrowia

Zmiany klimatyczne i środowiskowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Zielona Koalicja dla Zdrowia powstała, aby minimalizować szkody środowiskowe i wspierać innowacyjne rozwiązania w sektorze ochrony zdrowia. 

Platforma współpracy na rzecz:

 • Poprawy jakości zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia,

 • Wymiany wiedzy i best practice z obszaru zrównoważonych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia,

 • Zapobiegania zdrowotnym skutkom zagrożeń środowiskowych,

 • Poprawy zdrowia środowiskowego,

 • Minimalizacji negatywnego wpływu środowiskowego,

 • Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i ESG.

Obszary działań Koalicji:

 • Wsparcie w dostosowywaniu instytucji i przedsiębiorstw do zmian legislacyjnych w UE dotyczących ESG (ang. Environmental, Social, Governance – Środowisko, Społeczeństwo, Ład korporacyjny), dyrektywy CSRD/ESG, dyrektyw odpadowych i PPWR, Zielonego Ładu, rozporządzenia European Health Data Space, taksonomii i wielu innych w obszarze ochrony zdrowia,

 • Dążenie do osiągnięcia zeroemisyjności systemu ochrony zdrowia poprzez m. in. zrównoważone gospodarowanie odpadami i planowanie przestrzenne, analizę śladu środowiskowego i węglowego instytucji ochrony zdrowia czy dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej tych instytucji,

 • Wypracowanie zrównoważonych procesów i łańcuchów wartości poprzez m. in. transformację cyfrową szpitali, cyberbezpieczeństwo, wspieranie efektywności procesów zarządczych i zrównoważonego łańcucha dostaw (to m. in. opakowania, żywność, transport),

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju – ESG.

Projekt powstał dzięki inicjatywie Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy współpracy Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego.

Poczekalnia na korytarzu

Partnerzy projektu:

PARTNERZY BIZNESOWI:

 • Philips Poland

 • Tarkett Polska

 • Saint-Gobain Innovative Materials Polska

 • Adamed Pharma

 • Medtronic Poland

 • Viessmann

 • Boston Scientific Polska

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Akademia Leona Koźmińskiego

 • Narodowy Instytut Onkologii

 • Szpitale Pomorskie

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Centrum Zdrowia Dziecka

 • Politechnika Śląska

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

 • Białostockie Centrum Onkologii

 • Ambasada Kanady w Polsce

bottom of page