top of page

"Planeta na nowo.
W cyrkularnym świecie nie ma odpadów"

PROJEKT EDUKACYJNY

Zrzut ekranu 2022-11-21 125842.png

PROJEKT EDUKACJI CYRKULARNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

przygotowany przez Instytut Innowacji  i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

O projekcie

“Planeta na nowo. W cyrkularnym świecie nie ma odpadów” to kompleksowy projekt edukacyjny wzmacniający świadomość ekologiczną mazowieckich uczniów/uczennic oraz nauczycieli/ek. Projekt ma na celu zachęcenie młodzieży do codziennego działania w zgodzie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w której żaden produkt się nie marnuje ani nie zaśmieca środowiska. Program ten pomaga zrozumieć rzeczywistość kontrastów, w której marnują się tony zasobów, m.in. żywności, wody, tekstyliów, a w tym samym czasie część globu cierpi na ich niedobór… 

W ramach projektu odbyło się: 10 lekcji pilotażowych w mazowieckich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, 6 szkoleń online dla nauczycieli/ek oraz 4 szkolenia dla kadry zarządzającej, w których w sumie wzięło udział ponad 1100 osób. Podczas spotkań poruszone zostały kwestie zmian w procesach produkcji oraz zmian w projektowaniu produktów oraz usług. Omówiony został model hierarchii działań cyrkularnych "Rezygnuj, Ograniczaj, Napraw, Podaj dalej",  jego założenia oraz realny wpływ działań cyrkularnych na rzeczywistość. Dzięki ekspertom, którzy podzielili się swoimi sprawdzonymi dobrymi praktykami, szkolenia były również ogromną inspiracją dla nauczycieli i zachętą do codziennych działań z uczniami w zgodzie z zasadami GOZ.

Projekt został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, materiały edukacyjne powstały przy wsparciu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenie Nauczycieli. Wszystkie działania projektowe odbywały się od maja 2022 do końca listopada 2022. Nagrania szkoleń oraz materiały edukacyjne dostępne są poniżej do pobrania.

 

             Szkolenie dla nauczycieli:                                         Szkolenie dla kadry zarządzającej:                                     Wyjaśnienie zasad GOZ:

nowy pasek z logotypami.png

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Polish Circular Hotspot, Ambasada Niderlandów w Polsce, firma REKOPOL.

Projekt został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie (nr patronatu 93/22/P), materiały edukacyjne powstały przy wsparciu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenie Nauczycieli.

bottom of page