top of page

Polish construction sector shifts towards circularity - new project on the agenda!

We are starting with a new international project!

For the next 26 months, we will work intensively to implement circular economy practices inspired by good practices from Germany in the construction sector in the Czech Republic, Poland and Slovenia.


We will create a forum for many stakeholders from the construction industry to discuss and work on the most promising solutions (taking into account environmental, geopolitical and social factors occurring locally). The conclusions of the dialogues will be the basis for ongoing changes in national regulations on the re-use of materials in the construction sector. At the same time, we will provide a reliable source of information on the recycling of construction materials and products, as well as the processing of raw materials used for their production. By promoting the idea of cyrcular construction, we will also contribute to the creation of more climate-neutral buildings.


-------------


Startujemy z nowym projektem!


Przez kolejne 26 miesięcy będziemy intensywnie działać na rzecz wdrażania praktyk gospodarki cyrkularnej do sektora budowlanego w Czechach, Polsce i Słowenii, inspirując się dobrymi praktykami z Niemiec.


Stworzymy forum do dyskusji dla wielu interesariuszy z branży oraz do pracy nad najbardziej obiecującymi rozwiązaniami, uwzględniającymi czynniki środowiskowe, geopolityczne i społeczne występujące lokalnie. Wnioski z przewidywanych dialogów będą stanowiły podstawę do bieżących zmian w krajowych przepisach dotyczących powtórnego zagospodarowania odpadów w sektorze budowlanym. Równocześnie zapewnimy wiarygodnego źródło informacji o recyklingu materiałów oraz wyrobów budowlanych, a także przetwarzaniu surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Propagując idee ekologicznego budownictwa w zgodzie z zasadami GOZ, przyczynimy się również do powstania większej ilości obiektów neutralnych klimatycznie.


Project Partners:

· Czech Technical University in Prague - lider

· ITB Instytut Techniki Budowlanej

· Instytut Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju Innowo

· ZAG Zavod za gradbenistvo Slovenije

· Leibnitz Institute of Ecological Urban and Regional Development
Commenti


bottom of page