top of page

Kolacja Rady Naukowej INNOWO

Grudzień w naszym Instytucie to był czas pełen podsumowań, zamykania projektów, celebracji sukcesów, ale również snucia planów i wyznaczania celów na przyszłość. 8 grudnia spotkaliśmy się w 18-osobowym gronie Rady Naukowej, aby podsumować ostatni rok działalności, wyciągnąć wnioski i wspólnie zastanowić się nad dalszym kierunkiem rozwoju.

Prezes Fundacji - dr Agnieszka Sznyk - opowiedziała o tegorocznych dokonaniach Instytutu, o zrealizowanych projektach, przeprowadzonych analizach, napisanych raportach oraz zorganizowanych konferencjach. Lista była imponująca - tak samo jak wrażenia całej Rady. Po kolacji, luźnych dyskusjach oraz rozmowach kuluarowych każdy członek i członkini Rady miał kilka chwil, aby na forum przekazać krótko swoje myśli, pomysły lub wnioski dotyczące dalszych działań i celów na kolejne lata.Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział oraz owocne rozmowy!


Comments


bottom of page