top of page

Posiedzenie okrągłego stołu dot. gospodarowania bioodpadami w Polsce

Wczoraj, 8.05.2024 r., odbyło się zorganizowane przez INNOWO eksperckie zamknięte posiedzenie okrągłego stołu na temat zmian systemowych w sektorze gospodarowania bioodpadami w Polsce, ze szczególnych uwzględnieniem odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Temat niezwykle ważny ze względu na rosnące wymogi dotyczące poziomów ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych w gminach w Polsce.


W 2022 roku Polska osiągnęła wymagany poziom odzysku odpadów komunalnych. Odzyskując 26,7% odpadów, przekroczyliśmy wymaganą wartość 25%. Jednakże już w 2024 roku ten poziom musi wzrosnąć do 45%, a do 2035 roku aż do 65% - osiągnięcie tego celu bez systemowych zmian w gospodarowaniu bioodpadami oraz zmian w regulacjach dotyczących przekazywania bioodpadów do biogazowni będzie niemożliwe.


Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028, aż 2/3 celu na rok 2035 mogą pokryć bioodpady, które stanowią około 30% całości strumienia odpadów komunalnych. Biomasa komunalna z lokali gastronomicznych oraz gospodarstw domowych mogłaby znacząco wspomóc gminy w wypełnieniu rosnących wymogów odnośnie zagospodarowania odpadów, jak i jednocześnie wesprzeć rozwój biogazowni w Polsce, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych oraz poprawić jakość wszystkich zbieranych strumieni odpadów komunalnych.


W trakcie dyskusji omawiane były możliwe zmiany systemowe w celu zwiększenia poziomu odzysku bioodpadów w Polsce i możliwości ich wykorzystania do produkcji biogazu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, członkowie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, samorządy, eksperci z uczelni wyższych oraz branży zbierania odpadów. Na podstawie dyskusji przygotowany zostanie raport podsumowujący wnioski z posiedzenia oraz rekomendacje działań na rzecz poprawy gospodarowania bioodpadami w Polsce.


Goście obecni na spotkaniu:

 1. Henryk Ignaciuk - Polskie Stowarzyszenie Biogazu Rolniczego

 2. Bartosz Gręziak - rada PIGO

 3. Adrian Studniczka - rada PIGO

 4. Paweł Wojna - KIGO

 5. Michał Gelata - UM Kraków

 6. Andrzej Sobolak - Stowarzyszenie Biorecykling

 7. Natalia Konieczna - Magazyn Biomasa

 8. Małgorzata Kajak - Departament Gospodarki Odpadami

 9. Marcin Cykowski - Departament Gospodarki Odpadami

 10. Ewa Glaba - Departament Gospodarki Odpadami

 11. Beata Kłopotek - Departament Gospodarki Odpadami

 12. Agnieszka Sosnowska - Departament Gospodarki Odpadami

 13. Anna Adamczyk-Gorzkowska - Departament Gospodarki Odpadami

 14. Joanna Duczmal - Departament Gospodarki Odpadami

 15. Krystyna Lelicińska-Serafin – Zespół Gospodarki Odpadami, Politechnika Warszawska

 16. Grzegorz Grabowski - Związek Samorządów Polskich

 17. Marek Wójcik – Związek Miast Polskich

 18. Marcin Podgórski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Odpadami Mazowiecki Urząd Marszałkowski

 19. Krzysztof Bednarczyk - Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 20. Hanna Balcerak - Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 21. Bartosz Gogol - Związek Miast Polskich

 22. Dariusz Matuszewski – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

 23. Katarzyna Dalkiewicz - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 24. Agata Redwanowska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 25. Elżbieta Anyszka – Radca prawny

 26. Robert Maraszkiewicz – ReFood

 27. Patryk Olszówka – ReFood

 28. Piotr Kosiński – ReFood

 29. Andrzej Stangret – Saria

 30. Magdalena Markiewicz – SariaComentarios


bottom of page